KATE HAMILTON-HUNTER - "RED ALUMINIUM" HEART EARRINGSKATE HAMILTON-HUNTER - CLUSDLYSAU SIÂP CALON "RED ALUMINIUM"

This beautiful jewellery is made by Kate Hamilton-Hunter in her studio on the scenic North Wales coast.  All Items are hand made from a selection of metals, which include biscuit tins, recycled aluminium and silver.  All the jewellery is finished to a high standard, using sterling silver and Swarovski crystals and pearls.  Please take care of your jewellery by polishing silver with a silver cloth and keeping tin pendants away from water

Mae'r gemwaith hardd yma wedi e'i wneud gan Kate Hamilton-Hunter, yn ei stiwdio ar arfordir Gogledd Cymru. Mae'r eitemau i gyd wedi gwneud a llaw, gan ddefnyddio cymysgedd o mhetalau, duniau bisgedi, alwminiwm sydd wedi ei ail-gylchu ag arian. Caiff defnyddiau o'r safon uchaf eu defnyddio wrth greu'r gemwaith, gan gynnwys tlyswaith arian, a pherlau a chrisialau Swarovski. Cymerwch ofal o'ch gemwaith trwy glanhau â lliain arian a chadw pendant tun i ffwrdd o ddŵr.

£17.00 -