JUG - BLODAUJWG - BLODAU

This white china jug will make a striking addition to your home.   Featuring a pretty flower design and the word "Blodau" (Flowers) on both sides.   Ideal for everyday use - would look fabulous holding a fresh bunch of spring blossom.  Microwave and dishwasher safe.

Height: 19cm

Bydd y jwg llestri gwyn hon yn gwneud ychwanegiad trawiadol i'ch cartref. Yn cynnwys cynllun pert o flodau ar gair "Blodau" ar bob ochr. Yn ddelfrydol ar gyfer defnydd bob dydd - byddai'n edrych yn wych efo tusw o flodau'r gwanwyn. Allwch chi olchi'r eitem hon mewn peiriant golchi llestri a rhoi mewn microdon.

Uchder: 19cm

£16.99 -