JOSIE RUSSELL CARD - EVENING AT THE BEACHCERDYN JOSIE RUSSELL - MIN NOS AR Y TRAETH

Josie Russell's colourful work is made from using threads, buttons, beads, ribbons, and off-cuts of striking fabrics. She has produced this beautiful card.  Perfect for any occasion.  The card has been left blank inside for you to write your own message.

Size of Card:  21cm x 15cm

Mae Josie Russell yn defnyddio edafedd, botymau, gleiniau, rhubanau, a ffabrig trawiadol i wneud ei gwaith lliwgar. Mae hi wedi cynhyrchu'r cerdyn hyfryd hwn. Perffaith ar gyfer unrhyw achlysur. Mae'r cerdyn yn wag tu fewn i chi ysgrifennu eich neges eich hun.
Maint y Cerdyn:  21cm x 15cm

£2.50 -