JOHN MORRIS-JONES - LLYFRYDDIAETH ANODIADOL

John Morris-Jones (1864-1929) was a Welsh grammarian, academic and poet. This book is an annotated bibliography of John Morris-Jones's works and also works written about him.

Pages:  166

Roedd John Morris-Jones (1864-1929) gramadegydd Cymreig, academaidd a bardd. Mae'r llyfr hwn yn llyfryddiaeth arnodedig o weithiau John Morris-Jones a hefyd yn weithiau sydd wedi cael eu hysgrifennu amdano.

166 o dudalennau

£0.75 -