JAC Y JWC BIRTHDAY CARD - AGE 4CERDYN PENBLWYDD JAC Y JWC - OEDRAN 4

One of Wales' best known faces reaches an important milestone. On 19th June 2019, Sali Mali celebrated her 50th birthday!

An individually wrapped card, featuring a picture of Jac y Jwc, the beloved character from Pentre Bach, and the words "Pen Blwydd Hapus" (Happy Birthday), with a yellow envelope.  Inside the card is the greeting "Pen Blwydd Hapus" and a picture to colour.

Card size:  13.5cm x 13.5cm

Mae un o wynebau mwyaf adnabyddus Cymru yn cyrraedd carreg filltir bwysig. Ar 19 Fehefin 2019, dathlodd Sali Mali ei phen-blwydd yn bumdeg mlwydd oed!

Cerdyn wedi'i lapio yn unigol, efo llun o Jac y Jwc, y cymeriad annwyl o Bentre’ Bach, efo'r geiriau "Pen Blwydd Hapus", gydag amlen melyn. Mae'r cerdyn hwn efo'r cyfarchiad "Pen Blwydd Hapus" a llun i liwio.

Maint y cerdyn: 13.5cm x 13.5cm

£1.75 -