INFLATABLE DAFFODILCENNIN PEDR CHWYDDADWY

This Inflatable Daffodil is ideal for supporting Wales, or just for St David's Day.  Approx size 32 inches.

Mae'r Daffodil hwn yn ddelfrydol ar gyfer cefnogi Cymru, neu ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi. Maint tua 32 modfedd.

£2.75 -