HOW TO GET THE MOST FROM FAMILY PICTURES

This is an essential guide with around 220 images in both colour and black and white. It's a must for anyone researching their family pictures. This book covers inherited artworks - paintings and drawings - silhouettes and photographs, spanning the late 18th to mid 20th centuries. The author has over 20 years experience of dating and analysing family pictures.

Pages:  367

Mae llyfr hwn yn ganllaw hanfodol gyda thua 220 o ddelweddau mewn lliw a du a gwyn. Mae'n hanfodol i unrhyw un sy'n ymchwilio eu lluniau teuluol. Mae'r llyfr yn cynnwys gweithiau celf a etifeddwyd - paentiadau, lluniadau a lluniau silwét, yn rhychwantu ddiwedd y 18fed i ganol yr 20fed ganrif. Mae'r awdur efo dros 20 mlynedd o brofiad o ddyddio a dadansoddi lluniau teuluol.

367 o dudalennau

£12.99 -