HOW GREEN WAS MY VALLEY - DVD

Winner of five Academy Awards - this film is an inspiring story of young parents struggling to keep their family together as they endure severe hardship in a small Welsh mining town.  Filmed in black and white, starring Maureen O'Hara, Walter Pidgeon and Anna Lee.  Running Time:  approx. 114 minutes.

Enillydd o bum Gwobr Academi - mae'r ffilm hon yn stori ysbrydoledig o rieni ifanc sydd yn cael hi'n anodd cadw'r teulu at ei gilydd gan eu bod yn para caledi difrifol mewn tref mwyngloddio fechan Cymraeg. Wedi'i ffilmio yn du a gwyn, ac yn serennu Maureen O'Hara, Walter Pidgeon ac Anna Lee. Amser rhedeg: tua 114 munud.

£10.99 -