HINTERLAND - SERIES TWOHINTERLAND - CYFRES DAU

Hinterland is a noir police detective drama set in the west Wales county of Ceredigion. It follows DCI Tom Mathias and DI Mared Rhys as they uncover a world of mystery, half-truths and false trails. Every 90 minute episode is written, filmed and broadcast in both Welsh and English, on S4C and BBC retrospectively. The show is now broadcast in over 100 countries and attracts tourists to Ceredigion from all corners of the globe.  Aberystwyth's panoramic vistas hide a multitude of sins and it is DCI Tom Mathias' job to investigate and hunt down the perpetrators of crimes that jeopardise the safety and security of the local community.  Throughout the second season of Hinterland, Mathias is drawn into a world of killers and their victims.  Atmospheric and disturbing, this is a detective drama of poetry and scale, a story of blood, soil and belonging.  This is Hinterland.

Mae Hinterland yn ddrama dditectif "noir" a osodwyd yn y sir Ceredigion, gorllewin Cymru. Mae'n dilyn DCI Tom Mathias a DI Mared Rhys wrth iddynt ddatgelu byd o ddirgelwch, hanner-gwirioneddau a llwybrau ffug. Mae pob pennod 90 munud wedi cael ei ysgrifennu, ffilmio a darlledu yn Gymraeg ac yn Saesneg, ar S4C a BBC yn ôl-weithredol. Mae'r sioe yn cael ei ddarlledu mewn dros 100 o wledydd ac yn denu twristiaid i Geredigion o bob cwr o'r byd. Mae tirwedd unigriw Aberystwyth yn cuddio llyw o bechodau, a gwaith DCI Tom Mathias yw i ymchwilio a ddod o hyd i'r droseddwyr sydd yn peryglu bywydau a bywiolaethau'r cymuned lleol.  Drwy gydol yr ail gyfres o'r Gwyll, mae Mathias yn cael ei dynnu i fewn i fyd lofruddion ac ei dioddefwyr.  Atmosfferig a'n gofidus, mae hon yn ddrama ditectif llawn ffarddoniaeth, stori am gwaed, pridd a pherthyn, dyma hanfod y Gwyll.

£19.99 -