HINTERLAND - SERIES ONEHINTERLAND - CYFRES UN

Hinterland is a noir police detective drama set in the west Wales county of Ceredigion. It follows DCI Tom Mathias and DI Mared Rhys as they uncover a world of mystery, half-truths and false trails. Every 90 minute episode is written, filmed and broadcast in both Welsh and English, on S4C and BBC retrospectively. The show is now broadcast in over 100 countries and attracts tourists to Ceredigion from all corners of the globe.  From the coastal lowlands to the mountainous hinterland, Aberystwyth and the surrounding area is the setting for this four part drama series, seen on S4C and the BBC.  Into this remote corner of West Wales steps DCI Mathias (Richard Harrington), a brilliant but troubled man, solving crimes in a town full of secrets as dark and destructive as his own.  Blood, soil and belonging - this is Hinterland.

Mae Hinterland yn ddrama dditectif ">noir" a osodwyd yn y sir Ceredigion, gorllewin Cymru. Mae'n dilyn DCI Tom Mathias a DI Mared Rhys wrth iddynt ddatgelu byd o ddirgelwch, hanner-gwirioneddau a llwybrau ffug. Mae pob pennod 90 munud wedi cael ei ysgrifennu, ffilmio a darlledu yn Gymraeg ac yn Saesneg, ar S4C a BBC yn ôl-weithredol. Mae'r sioe yn cael ei ddarlledu mewn dros 100 o wledydd ac yn denu twristiaid i Geredigion o bob cwr o'r byd. O'i arfordir gwyllt i'w mynyddoedd unig, Aberystwyth a'r ardal yw lleoliad y gyfres dditectif yma a welwyd ar S4C a'r BBC.  I'r byd yma y mae DCI Mathias (Richard Harrington) yn camu.  Dyn disglair ond llawn gofidion, yn datrys troseddau mewn tref sy'n llawn cyfrinachau'r un mor dywyll a dinistriol a'i rhai ef.  Gwaed, pridd a pherthyn, dyma hanfod Y Gwyll.

£19.99 -