HINTERLAND - SERIES THREEHINTERLAND - CYFRES TRI

Hinterland is a noir police detective drama set in the west Wales county of Ceredigion. It follows DCI Tom Mathias and DI Mared Rhys as they uncover a world of mystery, half-truths and false trails. Every 90 minute episode is written, filmed and broadcast in both Welsh and English, on S4C and BBC retrospectively. The show is now broadcast in over 100 countries and attracts tourists to Ceredigion from all corners of the globe.After the dramatic climax of season 2, this series of Hinterland finds DCI Tom Mathias seeking to heal physical as well as psychological scars.  The hideaway he'd found himself on the wild shores of Ceredigion has been destroyed and he has relocated to the heart of the seaside town of Aberystwyth.  This new series sees Mathias thrown back into an old case that has intrigued him since his early days working in Aberystwyth, a case that threatens to drive an irreconcilable rift through the team.  But while Mathias delves into the past, his colleague DS Sian Owens focuses on a current case, she's been tasked with discovering who burnt down Mathias' home.

Mae Hinterland yn ddrama dditectif "noir" a osodwyd yn y sir Ceredigion, gorllewin Cymru. Mae'n dilyn DCI Tom Mathias a DI Mared Rhys wrth iddynt ddatgelu byd o ddirgelwch, hanner-gwirioneddau a llwybrau ffug. Mae pob pennod 90 munud wedi cael ei ysgrifennu, ffilmio a darlledu yn Gymraeg ac yn Saesneg, ar S4C a BBC yn ôl-weithredol. Mae'r sioe yn cael ei ddarlledu mewn dros 100 o wledydd ac yn denu twristiaid i Geredigion o bob cwr o'r byd.Ar ôl diweddglo dramatig yr ail gyfres o Y Gwyll, rydy'n ni nol gyda DCI Tom Mathias wrth iddo geisio gwella nid yn unig ei broblemau meddyliol ond nawr ei anafiadau.  Mae ei guddfan yng nghefn gwlad Ceredigion wedi'i ddinistrio a bellach mae Mathias yn byw yng nghanol dref Aberystwyth.  Mae Mathias yn wynebu achos sydd wedi bod gyda fe ers ei ddyddiau cynnar yn Aberystwyth, achos sydd yn bygwth rhwygo'r berthynas rhyngddo fe a gweddill ei dim. Ond tra bo Mathias yn cloddio'r gorffennol, mae DS Sian Owens yn canolbwyntio ar y presennol.  Mae hi wedi cael y dasg o ddarganfod pwy ymosododd ar DCI Mathias.

£19.99 -