HAPPY CHRISTMAS BUNTINGBYNTING NADOLIG LLAWEN

Using her unique style, Lizzie has produced this pack of 28 colourful card Christmas flags.  Each triangle measures 11cm with two holes at the top to thread the ribbon through.  Ribbon supplied.

Gan ddefnyddio ei steil unigryw, mae Lizzie wedi cynhyrchu pecyn hyn o 28 cerdyn lliwgar Nadolig. Mae pob triongl yn mesur 11cm gyda dau dwll i edafu rhuban drwyddo. Rhuban a gyflenwir.

£8.00 -