HAPPY BIRTHDAY BUNTINGBYNTING "HAPPY BIRTHDAY"

Using her unique style, Lizzie has produced this pack of 30 colourful Birthday flags.  Each card triangle measures 15cm with two holes at the top to thread the ribbon through.  Ribbon supplied.

Gan ddefnyddio ei steil unigryw, mae Lizzie wedi cynhyrchu pecyn hyn o 30 cerdyn lliwgar Penblwydd. Mae pob triongl yn mesur 15cm gyda dau dwll i edafu rhuban drwyddo. Rhuban a gyflenwir.

£10.00 -