HANDLIST OF MANUSCRIPTS IN THE NATIONAL LIBRARY OF WALES - VOLUME VIII

A full account of manuscripts that were received by the National Library of Wales between 1981 and 1991 - NLW MSS 21701-22852 - an useful reference book for a broad range of research work, local or national, and on a wide cross-section of subjects

Pages: 436

Disgrifiad cyflawn o lawysgrifau a dderbyniwyd gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru rhwng 1981 ac 1991 - NLW MSS 21701-22852 - gyfeirlyfr defnyddiol ar gyfer ymchwil o bob math, boed yn lleol neu'n genedlaethol, ac ar gyfer rhychwant eang o bynciau

436 o dudalennau

£10.00 -