GWLAD Y GÂN (LAND OF SONG) - POSTERPOSTER GWLAD Y GÂN

The map of Wales so delicately painted by the Welsh French Quebecker artist Valeriane Leblond, is far more than a conventional geographical atlas.  The painted characters, creatures and farmhouses are from folk tales, old and new, stories which represent the many meanings of the word "chwedlau".  Yes, there are myths and legends here, but "chwedlau" also refers to stories, fairytales, anecdotes, gossip and speech.  This is a map of conversation.    Commissioned by National Library of Wales.  Printed on glossy 250g paper.

Size of Poster:  420mm x 505mm

Mae'r map o Gymru a baentiwyd mor gywrain gan yr artist Cymreig Quibecaidd-Ffrengig, Valeriane Leblond, yn llawer mwy nag atlas daearyddol confensiynol. Mae'r cymeriadau, y creaduriaid a'r ffermdai paentiedig yn tarddu o len gwerin, hen a newydd, storiâu sy'n portreadu amrywiol ystyron y gair "chwedlau". Mae'n wir fod yma fytholeg a hanesion traddodiadol, ond hefyd, mae'r gair "chwedlau" yn cyfeirio at storiâu, straeon tylwyth teg, anecdotau, clonc a chyfathrebu geiriol. Mae hwn yn fap o sgyrsiau.   Comissiynwyd gan Llyfrgell Genedlaethol Cymru.  Argraffwyd ar bapur 250g sgleiniog.

 

Maint y Poster: 420mm x 505mm

£6.99 -