GREETINGS CARD - Y GODODDINCERDYN CYFARCH - Y GODODDIN

This greetings card features an image by Mary Lloyd Jones, image from the Iaith Gyntaf - First Language exhibition inspired by the collections of The National Library of Wales.  The card is blank inside for you to write your own message.

Size of Card:  15cm x 10cm

Mae'r cerdyn cyfarch hwn yn cynnwys delwedd gan Mary Lloyd Jones, darlun o arddangosfa Iaith Gyntaf - First Language a ysbrydolwyd gan gasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.  Mae'r cerdyn yn wag y tu mewn i chi ysgrifennu eich neges eich hun.

Maint y Cerdyn: 15cm x 10cm

£0.70 -