GREETINGS CARD - DAFYDD IWAN & MEIC STEVENSCERDYN CYFARCH - DAYFYDD IWAN A MEIC STEVENS

This colourful greetings card features an image reproduced from the Geoff Charles Collection.  The card is blank inside for you to write your own message.  This item is exclusive to the National Library of Wales.

Size of Card:  15cm x 15cm

Mae'r cerdyn cyfarch liwgar hwn wedi'i harddurno efo delwedd wedi'i hatgynhyrchu allan o Casgliad Geoff Charles.  Mae'r cerdyn yn wag y tu mewn i chi ysgrifennu eich neges eich hun.  Mae'r eitem hon yn gyfyngedig i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Maint y Cerdyn - 15cm x 15cm

£2.50 -