GREETINGS CARD - DAFYDD IWAN & MEIC STEVENSCERDYN CYFARCH - DAYFYDD IWAN A MEIC STEVENS

This colourful greetings card features an image reproduced from the Geoff Charles Collection - To co-incide with the Record:  Folk, Protest and Pop exhibition held at the National Library of Wales from 22nd June 2019 - 1st February 2020.  The card is blank inside for you to write your own message.  This item is exclusive to the National Library of Wales.

Size of Card:  15cm x 15cm

Mae'r cerdyn cyfarch liwgar hwn wedi'i harddurno efo delwedd wedi'i hatgynhyrchu allan o Casgliad Geoff Charles - I gyd-fynd â'r arddangosfa Record: Gwerin, Protest a Phop a gynhaliwyd yn y Llyfrgell Genedlaethol Cymru rhwng 22 Mehefin 2019 - 1af Chwefror 2020.  Mae'r cerdyn yn wag y tu mewn i chi ysgrifennu eich neges eich hun.  Mae'r eitem hon yn gyfyngedig i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Maint y Cerdyn - 15cm x 15cm

£2.50 -