GREETINGS CARD - DŴR (HUW JONES)CERDYN CYFARCH - DŴR (HUW JONES)

This colourful greetings card features an image reproduced by kind permission of Sain. The card is blank inside for you to write your own message.  This item is exclusive to the National Library of Wales.

Size of Card:  15cm x 15cm

Mae'r cerdyn cyfarch liwgar hwn wedi'i harddurno efo delwedd wedi'i hatgynhyrchu gyda chaniatâd caredig Sain.  Mae'r cerdyn yn wag y tu mewn i chi ysgrifennu eich neges eich hun.  Mae'r eitem hon yn gyfyngedig i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Maint y Cerdyn - 15cm x 15cm

£2.50 -