GREEK MANUSCRIPTS IN THE PRIVATE LIBRARY OF THE MEDICI 1469 - 1510 - VOLUME I

This book reconstructs the private library of Lorenzo de Medici by using the inventory of the Vatican Library and surviving manuscripts from other Renaissance libraries. It is also a study of some of the scholars who used the manuscripts, including Lorenzo's librarian.

Pages:  412

Mae'r llyfr hwn yn ail-greu llyfrgell breifat Lorenzo de Medici drwy ddefnyddio rhestr Llyfrgell y Fatican a llyfrgelloedd eraill y Dadeni. Ceir astudiaeth hefyd o rai o'r ysgolheigion fu'n defnyddio'r llawysgrifau, gan gynnwys llyfrgellydd Lorenzo.

412 o dudalennau

£15.00 -