GIRLGUIDING CYMRU KEYRING - SIR KYFFIN WILLIAMSCYLCH ALLWEDDI GIRLGUIDING CYMRU - SYR KYFFIN WILLIAMS

The National Library of Wales and have reproduced an image of Sir Kyffin Williams work on this keyring, to commemorate the Girlguiding establishment.  With a high gloss finish print on one side and the National Library of Wales logo on the other - a great affordable present!  This item is exclusive to the National Library of Wales. This item is exclusive to the National Library of Wales. 

Size of keyring - 5.5cm x 5.5cm

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi ailgynhyrchu delwedd o waith Syr Kyffin Williams ar y cylch allweddi hwn, i gofio'r sefydliad.  Gyda llun gorffeniad sglein uchel ar un ochor, a logo Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar yr ochor arall - anrheg fforddiadwy wych! Mae'r eitem hon yn gyfyngedig i'r Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Maint y cylch allweddi - 5.5cm x 5.5cm

£4.50 -