GIG OLAF EDWARD H DAFIS - DVDGIG OLAF EDWARD H DAFIS - DVD

For many, without a shadow of a doubt, the highlight of the Denbigh and District National Eisteddfod was a concert by legendary '70s group Edward H Dafis. Forty years since they performed there for the first time, the band were back in Denbigh, but nobody had foreseen the excitement the gig would create.

5,000 people flooded through the gates of the Maes on the Friday evening all with the same purpose, to see Edward H perform. As well as the original fans who wanted to relive the '70s, the crowd was a mix of young people and children - who would ironically experience the band playing live for the first time during their last ever gig.

Am flynyddoedd maeth, uchafbwynt Eisteddfod Genedlaethol Dinbych a'r Ardal oedd cyngerdd Edward H Dafis, y grŵp chwedlonol o'r 70au. Pedwar deg mlynedd ers iddyn nhw berfformio yna am y tro cyntaf, roedd y band yn ôl yn Ninbych a doedd yr un ohonyn nhw wedi rhagweld y cynnwrf y byddai'r aduniad yn ei achosi.

Heidiodd 5,000 o bobl i'r Maes y noson honno, gydag un pwrpas yn unig, i weld Edward H yn chwarae. Yn ogystal â'r fans gwreiddiol oedd yn ail-fyw'r 70au, roedd y dorf yn gymysg o bobl ifanc a phlant fyddai'n profi perfformiad byw gan y grŵp am y tro cyntaf - a hynny, yn eironig ddigon, yn eu gig ola' erioed.

£12.99 -