GANGSTA GRANNY'S MENTAL MATHS GAMES

A fun collection of mental maths games where players add, subtract or multiply to get the highest score possible.

Some games are relatively easy whilst others are more challenging.  All are great fun ways for children in Key Stage 1 and 2 to develop their mental maths!  This pack consists of instructions and 48 cards featuring illustrations by Tony Ross.

Casgliad hwyl o gemau mathemateg lle mae'r chwaraewyr yn ychwanegu, tynnu neu luosi i gael y sgôr uchaf posibl. Mae rhai gemau yn gymharol hawdd tra bod eraill yn fwy heriol. Mae pob un ohonynt yn ffyrdd gwych i blant yng Nghyfnod Allweddol 1 a 2 ddatblygu eu mathemateg meddyliol!

Mae'r pecyn hwn yn cynnwys cyfarwyddiadau a 48 o gardiau sy'n cynnwys darluniau gan Tony Ross.

£7.00 -