FLASH CARDS - CARD GAMECARDIAU FFLACH - GÊM CARDIAU

These colourful flash cards are a great way to help children to learn Welsh.  This pack contains 50 double-sided cards, each with a word and picture on one side, and the same word, alone, on the other.  For children aged 4-6 years.

Mae'r cardiau fflach lliwgar hyn yn ffordd ardderchog i helpu plant dysgu Cymraeg. The pecyn yn cynnwys 50 o gardiau ddwy ochr, ar bob cerdyn mae gair a llun ar un ochr, a'r un gair, ar ben eu hun, ar yr ochr arall. I blant oedran 4-6.

£8.99 -