FAMILY HISTORY FOR KIDS

Family History for Kids is an in-depth children's book dedicated to genealogy. Aimed at 8-13 year olds, this colourful and accessible guide provides school children with historical facts and research methods, plus fun project ideas to help them put family history into practice. It also shows children simple methods they can use to begin completing their family tree and discover more about the social history of their ancestors.

Pages:  64

Mae 'Family History for Kids' yn llyfr manwl i blant am hel achau. Wedi'i anelu at blant 8-13 oed, mae'r canllaw lliwgar a hygyrch hyn yn rhoi ffeithiau hanesyddol a dulliau ymchwil i blant ysgol, yn ogystal â syniadau ar gyfer prosiectau hwyliog i'w helpu i roi'r hanes teuluol ar waith. Mae hefyd yn dangos plant dulliau syml y gallant eu defnyddio i ddechrau cwblhau eu coeden deulu a darganfod mwy am hanes cymdeithasol eu hynafiaid.

Tudalennau: 64

£7.99 -