ESSAYS & POEMS PRESENTED TO DANIEL HUWSYSGRIFAU A CHERDDI CYFLWYNEDIG I DANIEL HUWS

Daniel Huws is a leading authority of the last hundred years on Welsh manuscripts.   Here we find a collection of Essays and Poems which were presented to him.  The book is edited (English) by E. B. Fryde, and (Welsh) by Tegwyn Jones.

Pages:  424

Mae Daniel Huws yn awdurdod blaenllaw ar lawysgrifau Cymreig o'r can mlynedd diwethaf. Yma, rydym yn dod o hyd i gasgliad o Ysgrifau a Cherddi a gyflwynwyd iddo. Mae'r llyfr wedi ei olygu (Saesneg) gan E. B. Fryde, ac (Gymraeg) gan Tegwyn Jones.

424 o dudalennau

£5.00 -