DYFALA FAINT RYDW I'N DY GARU

Sometimes, when you love someone very, very much, you want to find a way of describing how great your feelings are. But as Little Nutbrown Hare and Big Nutbrown Hare discover, love is not an easy thing to measure! This beautiful board book is a timeless, classic story.

Mae hi'n anodd mesur rhai pethau - a'r peth mwyaf anodd ei fesur yw cariad. Mae Sgwarnog Bach Sbonc eisiau dangos i Sgwarnog Mawr Sbonc faint mae'n ei garu - ond  mae'n anodd iawn mesur cariad mor fawr!

£4.99 -