DWEUD YR AMSER - JIGSAW PUZZLEDWEUD YR AMSER - POS JIG-SO

A quality educational jigsaw puzzle made of thick board, to assist young children to tell the time in Welsh.  Not suitable for children under 3 years of age due to small parts.

Size of Puzzle:  36cm x 28cm

Pos jig-so addysgiadol wedi'i gwneud allan o fwrdd trwchus, i gynorthwyo plant ifanc i ddweud yr amser yn yr iaith Gymraeg. Dim yn addas i blant o dan 3 oed achos darnau bach.

Maint y Pos: 36cm x 28cm

£6.99 -