CHOCOLATE BUNNIESSIOCLED SIÂP CWNINGOD

This fabulous gift box of 7 delicious solid decorated chocolate mini bunnies - four milk chocolate bunnies and three white chocolate bunnies. An ideal gift to give this Easter.  Manufactured in the UK.

Mae'r anrheg wych hon o 7 siocled siâp Cwningod - pedwar siocled llaeth a thri siocled gwyn. Anrheg ddelfrydol i roi'r Pasg hwn. Wedi'i gynhyrchu yn y DU.

£3.25 -