DATING OLD PHOTOGRAPHS 1840-1950

This book shows readers how to date their old family pictures by clues given by photographic processes, format, photographer or studio setting used. Family historians often seek to date pictures they have inherited, since knowing when a photograph was taken may help to identify an unknown ancestor or decide the likely age of a known one.

Pages:  96

Mae'r llyfr hwn yn dangos i ddarllenwyr sut i roi dyddiad ar hen luniau teuluol trwy'r awgrymiadau prosesau ffotograffig, fformat, y ffotograffwyr a'r gosodiad stiwdio a ddefnyddir. Mae haneswyr teulu yn ceisio'n aml i roi dyddiad ar luniau maen nhw wedi'i etifeddi, ers gwybod pryd y tynnwyd y ffotograff gall helpu i nodi hynafiaid anhysbys neu benderfynu oedran tebygol o un.

96 o dudalennau

£7.50 -