DATING OLD ARMY PHOTOGRAPHS

This book aims to help with the dating of army photographs from the second half of the 19th century and the first half of the 20th. Much can be learned from such pictures, even when the regiment can't be identified, and when the researcher has no previous knowledge of military history. The book has a separate section that gives extra assistance with photos from the two world wars.

Pages:  61

Mae'r llyfr hwn yn anelu at helpu gyda dyddio ffotograffau fyddin o ail hanner y 19eg ganrif a hanner cyntaf yr 20fed. Gellir dysgu llawer o luniau o'r fath, hyd yn oed pan na all y gatrawd cael eu nodi, a phan does gan yr ymchwilydd unrhyw wybodaeth flaenorol o hanes milwrol. Mae gan y llyfr adran ar wahân sy'n rhoi cymorth ychwanegol gyda lluniau o'r ddau ryfel byd.

Tudalennau: 61

£5.95 -