DATING MEDIEVAL WELSH LITERATURE

Dates have been proposed for many medieval Welsh texts, from the Gododdin to the Mabinogion, but few have gained general acceptance.  This book analyses a comprehensive collection of verbal forms from Middle Welsh poems by poets securely dated to the twelfth and thirteenth centuries and compares the collection of forms from the earliest surviving medieval Welsh prose manuscripts.

Mae dyddiadau wedi eu cynnig ar gyfer llawer o destunau Cymraeg Canoloesol, o'r Gododdin i'r Mabinogion, ond ychydig sydd wedi ennill derbyn yn gyffredinol. Mae'r llyfr hwn yn dadansoddi'r casgliad cynhwysfawr o ffurfiau llafar gerddi Cymraeg gan feirdd sydd wedi'i dyddio'n ddiogel i'r ddeuddegfed a'r drydedd ganrif ar ddeg ac yn cymharu'r casgliad o ffurfiau o lawysgrifau rhyddiaith gynharaf ganoloesol Cymreig.

£30.00 -