CYNEFIN COASTERS (BUNDLE) - MAPSMATIAU DIOD CYNEFIN (BWNDEL) - MAPIAU

Set of four eye-catching coasters inspired on the NLW 'Cynefin' Project. Exclusive to the National Library of Wales. Each coaster features a different design:

Cymru/Wales  - John Speed, 1676

Prima Europe tabula - Ptolemy's Geographia, 1486

Cambriae typus - Humphrey Llwyd, 1574

Cambriae (quae nunc vulgo Wallia nuncupatur) - Christopher Saxton, 1580

Coaster Size:  9cm x 9cm

Set o bedwar mat diod trawiadol wedi'i ysbrydoli gan brosiect 'Cynefin' LlGC. Yn unigryw i'r Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae pob mat diod yn cynnwys darlun gwahanol:

Cymru/Wales  - John Speed, 1676

Prima Europe tabula - Ptolemy's Geographia, 1486

Cambriae typus - Humphrey Llwyd, 1574

Cambriae (quae nunc vulgo Wallia nuncupatur) - Christopher Saxton, 1580

Maint y Matiau Diod:  9cm x 9cm

£12.00 -