THE MABINOGI NECKLACE OF HIDDEN SECRETS MWCLAIS CYFRINACHAU Y MABINOGI

This intricate framed silver pendant with 24 carat gold accents and a pearl, holds the mysteries of the Mabinogi within its centre.
Mae'r crogdlws yma gyda ffrâm ddyrys ar gadwyn foethus arian, gyda acenion o aur 24 carat a pherl, yn dal dirgelion y Mabinogi o fewn ei chanolfan.  

£225.00 -