LIZZIE SPIKES PRINT A4 - WALES MAPPRINT LIZZIE SPIKES A4 - MAP CYMRU

Using her unique style, Lizzie has produced this lovely A4 sized print (29.7cm x 21cm).   Re-produced at the National Library of Wales using archival inks on fine art paper.  This is an unmounted print.

Gan ddefnyddio ei steil unigryw, mae Lizzie wedi cynhyrchu'r print maint A4 hwn (29.7cm x 21cm) . Ail-gynhyrchwyd gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan ddefnyddio inciau archifol ar bapur celf gain. Nid yw'r print hwn wedi'i fowntio.

£27.00 -