LIZZIE SPIKES PRINT A3 - VIEW FROM CONSTIPRINT A3 LIZZIE SPIKES - 'VIEW FROM CONSTI'

Using her unique style, Lizzie has produced this lovely A3 sized print (29.7cm x 42cm).   Re-produced at the National Library of Wales using archival inks on fine art paper.  This is an unmounted print.

Gan ddefnyddio ei steil unigryw, mae Lizzie wedi cynhyrchu'r print maint A3 hwn (29.7cm x 42cm) . Ail-gynhyrchwyd gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan ddefnyddio inciau archifol ar bapur celf gain. Nid yw'r print hwn wedi'i fowntio.

£37.00 -