COPPER REINDEER TEALIGHT HOLDERDALIWR CANNWYLL CARW COPR

This gorgeous item is made from sturdy metal rods bent into the shape of a reindeer and toned in shining copper. Simply place a tea light candle into the shaped holder fixed to the reindeer's back, and light it to fill the room with a warm Christmassy glow.  Like with all candles, keep this item away from other objects when the candle is lit, and place on a flat, fire resistant surface.

Candle Holder Dimensions:  width 7cm x height 21cm x length 12cm

Mae'r eitem hyfryd hon wedi cael ei wneud o rodenni metel cadarn sydd wedi cael eu plygu i mewn i siâp carw ac wedi lliwio'n copr disglair. Yn syml, rhowch gannwyll i mewn i'r twll ar gefn y ceirw, a'i goleuo, i lenwi'r ystafell gyda gwrid Nadoligaidd cynnes. Fel gyda phob cannwyll, cadwch yr eitem hon i ffwrdd o wrthrychau eraill pan fydd y gannwyll wedi ei goleuo, a'i roi ar wyneb gwastad sydd yn gwrthsefyll tân.

Dimensiynau'r Deiliad: lled 7cm x uchder 21cm x 12cm hyd

£6.50 -