COFIO, WALDO WILLIAMS - POSTERCOFIO, WALDO WILLIAMS - POSTER

This iconic poster poem was first published by the Wales Arts Council in the 1970s. Now republished by Graffeg, it represents the very best of Welsh poetry in Welsh language. This poster poem is illustrated through the unique and evocative artwork of Sue Shields. Produced on high quality art paper.  This poster is supplied in a cardboard tube for protection and secure mailing.

Poster Size:  70cm x 50cm

Cafodd y poster gerdd eiconig hyn eu cyhoeddi'n gyntaf gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn y 1970au. Mae bellach wedi’u hailgyhoeddi gan Graffeg, ac yn cynrychioli rhai o gerddi gorau Cymru yn Gymraeg. Gwaith celf atgofus Sue Shields sy’n darlunio’r poster gerdd hyn. Mae'r poster wedi’i gyhoeddi ar bapur celf o ansawdd uchel. Mae poster hyn yn dod mewn tiwb o gardfwrdd er mwyn ei ddiogelu a’i bostio’n saff.

Maint y Poster: 70cm x 50cm

£12.99 -