COCO PZAZZ GIANT CHOCOLATE BUTTONS (PILLOW PACK) - MILK CHOCOLATECOCO PZAZZ BOTYMAU SIOCLED MAWR (PILLOW PACK) - SIOCLED LLAETH

These giant chocolate buttons are made from a blend of Columbian fine milk chocolate.  Sustainably grown and ethically traded.  This pack contains 2 chocolate buttons. 

Mae'r botymau siocled mawr hyn wedi cael eu gwneud o gymysgedd o siocled llaeth cain o Golombia. Wedi'i dyfu'n gynaliadwy a'i fasnachu'n foesegol. Mae'r pecyn hwn yn cynnwys 2 botwm siocled.

£1.25 -