COCO PZAZZ GIANT CHOCOLATE BUTTONS - BARA BRITHCOCO PZAZZ BOTYMAU SIOCLED MAWR - BARA BRITH

These giant chocolate buttons are made of rich milk chocolate infused with spicy fruitiness of Welsh Bara Brith.  8 chocolate buttons packed as pairs into 4 portions. 

Mae'r botymau siocled mawr hyn wedi cael eu gwneud o siocled llaeth â ffrwythlondeb sbeislyd Bara Brith.  8 botwm siocled wedi'u pacio fel parau ac wedi rhannu mewn i 4 pecyn.

£2.99 -