COCO PZAZZ CHOCOLATE - SMOKEY ALMONDSIOCLED COCO PZAZZ - ALMON FYGLYD

Dark chocolate poured over slivers of smoked and roasted almonds.  This product is suitable for Vegans.  Made in Wales.

Size of Chocolate Bar:  9.5cm x 9.5cm

Siocled tywyll wedi'i dywallt dros almonau myglyd ac almonau sydd wedi rhostio. Mae'r cynnyrch hwn yn addas ar gyfer Figaniaid. Wedi'i wneud yng Nghymru.

Maint y Bar Siocled: 9.5cm x 9.5cm

£3.50 -