COCO PZAZZ CHOCOLATE - SEA SALT CARAMELSIOCLED COCO PZAZZ - HALEN MÔR A CARAMEL

A blend of Columbian fine milk chocolate, flavoured with caramel and topped with sea salt.  Sustainably grown and ethically traded.  Made in Wales.

Size of Chocolate Bar:  9.5cm x 9.5cm

Cymysgedd o siocled llaeth cain o Golombia, wedi'i chymysgu â charamel a halen môr. Wedi'i dyfu'n gynaliadwy a'i fasnachu'n foesegol. Gwneud yng Nghymru.

Maint y Bar Siocled: 9.5cm x 9.5cm

£2.99 -