COCO PZAZZ CHOCOLATE - PURE RUBYSIOCLED COCO PZAZZ - SIOCLED PURE RUBY

A blend born from the ruby cocoa bean.  This completely new chocolate sensation is all natural, intensely fruity!  Made in Wales.

Size of Chocolate Bar:  9.5cm x 9.5cm

Cymysgedd anedig o'r ffa coco ruddem. Teimlad siocled newydd yw hwn, ac yn hollol naturiol, yn ddwys ac yn ffrwythlon iawn! Wedi'i wneud yng Nghymru.

Maint y Bar Siocled: 9.5cm x 9.5cm

£3.50 -