COASTER - PEINTIO'R BYD YN WYRDD (DAFYDD IWAN)MAT DIOD - PEINTIO'R BYD YN WYRDD (DAFYDD IWAN)

This colourful coaster features an image reproduced by kind permission of Sain - To co-incide with the Record:  Folk, Protest and Pop exhibition held at the National Library of Wales from 22nd June 2019 - 1st February 2020. This item is exclusive to the National Library of Wales. With a high gloss, durable heat resistant finish, you can put your drink down in style - a great affordable present!

Size of Coaster:  9cm x 9cm

Mae'r mat diod liwgar hwn wedi'i harddurno efo delwedd wedi'i hatgynhyrchu gyda chaniatâd caredig Sain - I gyd-fynd â'r arddangosfa Record: Gwerin, Protest a Phop a gynhaliwyd yn y Llyfrgell Genedlaethol Cymru rhwng 22 Mehefin 2019 - 1af Chwefror 2020. Mae'r eitem hon yn gyfyngedig i Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Gyda gorffeniad sglein uchel sy'n gwrthsefyll gwres, allwch roi eich diod lawr mewn steil - anrheg fforddiadwy wych!

Maint y mat diod - 9cm x 9cm

£3.10 -