CHRISTMAS CARDS - LITTLE DONKEYCARDIAU NADOLIG - LITTLE DONKEY

Pack of 5 Christmas cards with envelopes designed by Aberystwyth artist - Lizzie Spikes.

Each card measures 15cm x 15cm.  The greeting inside the card says "Happy Christmas".  A great way to send some festive cheer to family and friends!

Pecyn o 5 cerdyn Nadolig gydag amlenni wedi'i dylunio gan arlunydd o Aberystwyth - Lizzie Spikes.

Mae pob cerdyn yn mesur 15cm x 15cm.   Mae'r neges tu fewn i'r cardiau yn darllen "Happy Christmas".  Ffordd wych o anfon hwyl y Nadolig i deulu a ffrindiau!

£6.00 -