CHRISTMAS CARDS - KYFFIN WILLIAMS - STAGCARDIAU NADOLIG - KYFFIN WILLIAMS - STAG

This set of Christmas cards includes 10 identical designs featuring "Stag" image taken from the collections of the National Library of Wales by Sir Kyffin Williams.  Each card measures 18cm x 12.5cm and the message inside reads "Cyfarchion y Tymor/Season's Greetings".  A great way to send some festive cheer to family and friends!

Mae'r set hon o gardiau Nadolig yn cynnwys 10 dyluniad yr un fath o ddelwedd "Stag" a gymerwyd o gasgliad y Llyfrgell Genedlaethol Cymru gan Syr Kyffin Williams. Mae pob cerdyn yn mesur 18cm x 12.5cm ac mae'r neges y tu mewn yn darllen "Cyfarchion y Tymor/Season's Greetings". Ffordd wych o anfon hwyl y Nadolig i deulu a ffrindiau!

£7.99 -