CHALKBOARD - AR LAN Y MÔRBWRDD SIALC - AR LAN Y MÔR

Using her unique style, Lizzie has produced this colourful chalkboard.  Perfect to brighten up your home.

Size of Chalkboard:  36cm x 17.5cm

Gan ddefnyddio ei steil unigryw, mae Lizzie wedi cynhyrchu'r bwrdd sialc lliwgar yma. Perffaith i fywiogi'ch cartref.

Maint y Bwrdd Sialc:  36cm x 17.5cm

£18.00 -