CEREAL BOWL - DADBOWLEN GRAWNFWYD - DAD

This ceramic cereal bowl, comes in a bright blue finish with a white base.  On the front in white lettering, reads "Dad". 

Dimensions:  14cm x 7cm

Mae'r bowlen grawnfwyd ceramig hon, yn dod mewn gorffeniad glas llachar gyda sylfaen gwyn. Ar y blaen mewn llythrennau gwyn, yn darllen "Dad".

Mesuriadau: 14cm x 7cm

£8.00 -