THE KOALA WHO COULDCEFIN Y COALA CARCUS

Meet Cefin, a koala who likes to keep things the same, exactly the same. But when uninvited change comes along one day, Cefin discovers life can be new and wonderful. A funny tale for anyone who finds change just a little bit worrisome, from the creators of the bestselling The Lion Inside.This book is written in both Welsh and English.

Dewch i gwrdd â Cefin y coala, sy'n hoffi pethau fel y maen nhw, heb ddim newid. Ond pan mae pethau'n newid yn ddirybudd un dydd, daw Cefin i ddysgu sut i fwynhau profiadau anhygoel a newydd sbon. Stori ddoniol ar gyfer unrhyw un sy'n teimlo bod newid yn beth ofnus, gan awduron y gyfrol boblogaidd, Y Llew Tu Mewn.  Mae'r llyfr hwn wedi cael eu hysgrifennu yn Gymraeg a Saesneg.

£6.99 -