CARICATURE MAP OF WALES - POSTCARDGWAWDLUN O GYMRU - CERDYN POST

This postcard has been produced exclusively for the National Library of Wales, featuring a caricature map of Wales as Owain Glyndŵr, taken from a lithograph by Vincent Brooks, ca. 1850.

Mae'r cerdyn post hwn wedi cael ei wneud yn unigrhyw ar gyfer Y Llyfrgell Genedlaethol Cymru, yn cynnwys map gwawdlun o Gymru fel Owain Glyndŵr, a gymerwyd o lithograff gan Vincent Brooks, ca. 1850.

£1.00 -