CARDIAU CAM WRTH GAM SALI MALI

One of Wales' best known faces reaches an important milestone. On 19th June 2019, Sali Mali celebrated her 50th birthday!

Here is a pack of 20 cards that record the important steps in your child's early years.  Featuring Sali Mali and her friends.

Mae un o wynebau mwyaf adnabyddus Cymru yn cyrraedd carreg filltir bwysig. Ar 19 Fehefin 2019, dathlodd Sali Mali ei phen-blwydd yn bumdeg mlwydd oed!

Dyma becyn o 20 cerdyn sy'n cofnodi'r camau pwysig yn y blynyddoedd cyntaf eich plentyn. Efo lluniau o Sali Mali a'r ffrindiau.

£9.99 -